Bai 2: Tấn công Vua chưa nhập thành (phần 2)


Rossolimo - O’Kelly de Galway, Oldenburg, 1949

1.e4 c5

Khi sử dụng các hệ thống phòng thủ Sicilian không có gì ngạc nhiên khi Vua Đen thường bị kẹt ở e8. 1…c5 giúp bên Đen có nhiều lựa chọn cho việc bố trí quân ở cánh Hậu và phản công ở trung tâm, nhưng lại không giúp ích nhiều cho việc phát triển quân. Dĩ nhiên, phòng thủ Sicilian vẫn là một phòng thủ tuyệt vời nhưng bên Đen cần chơi thật chính xác, nếu không muốn tình trạng “chậm phát triển quân” dần biến thành hiểm họa.

2.Mf3 Mc6 3.Tb5 g6 4.0-0 Tg7 5.c3 e6?

Đen dự định bố trí Mgf7 ở nước sau – chuẩn bị cho đột phá chốt f ở trung cuộc. Quá chậm! Đen có phần tham lam với sơ đồ bố trí quân này. Tốt hơn, Đen nên phát triển quân ngay lập tức với 5..Mf6

6.d4 cxd4 7.cxd4 Hb6?

Đen muốn ăn hơn chốt bằng đòn tấn công đôi. Nhưng còn nhiệm vụ phát triển quân thì sao? Không ngạc nhiên khi Vua Đen vẫn đang kẹt ở trung tâm.

8.Ma3 Mxd4 9.Mc4! Mxf3 10.Hxf3 Hc7 11.Tf4 e5

12.Mxe5!! Txe5 13.Xac1 Hb8

Nếu Đen chơi 13…Hd6 sẽ tạo điều kiện cho 14.Xfd1, và nếu 14…He7 thì 15.Xxc8 Xxc8 16.Xd7

14.Xxc8! Hxc8 15.Txe5 f6 16.Txf6 Mxf6 17.Hxf6 Xf8

Và lúc này, cách nhanh nhất để chiến thắng là: 18.He6!

Ván đấu tiếp diễn với nước 18.He5 Vd8 19.Hg5+ Ve8 20.Xc1 Hd8 21.He5+ He7 22.Txd7 Vf7 23.Te6+ Ve8 24.Xc7 1 – 0

(còn tiếp)

Huấn luyện viên cờ vua Nguyễn Tuấn Long