KIẾN THỨC GIÁO DỤC

  • Muốn con thông minh, hãy cho chúng chơi cờ vua

    Muốn con thông minh, hãy cho chúng chơi cờ vua

    [22-12-2015]

    Các chuyên gia dạy cờ đã phát hiện trò chơi thể thao này giúp trẻ cư xử thông minh hơn, tập trung tốt hơn và có tư duy logic. Nó cũng đặc biệt tốt với trẻ tự kỷ hay rối loạn hành vi.

DANH NGÔN CỜ VUA

Max Euwe