Quy định và yêu cầu kỹ thuật của giải Cờ Vua trực tuyến

Một giải cờ vua trực tuyến có những quy định về kỹ thuật và quy định xử lý lỗi mà đấu thủ cần nắm. Dưới đây là 2 file của Trung tâm cờ Hoàng Gia chia sẻ:

File họp kỹ thuật

Quy định tính lỗi và xử thua trong thi đấu Tornelo và Zoom Meeting

Các đấu thủ, lãnh đạo, vận động viên cần đọc kỹ trước khi tham gia vào Giải cờ vua trực tuyến các Trung tâm, Câu lạc bộ và Trường cờ 2021 - 07/11/2021

Danh sách phân phòng cho các đấu thủ tham gia: 

Chúc các đấu thủ tham gia giải cờ nghiêm túc và thành công.


Hoạt động gần đây: