ROYAL RATED CHESS SERIES (Lần 9)

Giải cờ vua ROYAL RATED CHESS SERIES 2021 được Trung tâm cờ Hoàng Gia – RoyalChess tổ chức hàng tháng tại Cơ sở RoyalChess trong Thành phố Hồ Chí Minh. Giải đấu lần thứ 9 sẽ được tổ chức từ 17/04/2021 – 25/04/2021. Dự kiến giải lần 10 sẽ tổ chức trong tháng 05.2021.

1. Lịch thi đấu:

17/04/2021

08:00

VÁN

1

17/04/2021

14:00

VÁN

2

18/04/2021

08:00

VÁN

3

18/04/2021

14:00

VÁN

4

24/04/2021

08:00

VÁN

5

24/04/2021

14:00

VÁN

6

25/04/2021

08:00

VÁN

7

 

 

TRAO GIẢI

2. Thể thức thi đấu: 
2.1. Tranh giải cá nhân; tất cả thi đấu chung một bảng đấu cho mọi đối tượng.
2.2. Sử dụng Hệ Thụy Sĩ 7 ván và bốc thăm bằng chương trình Swiss Manager.
2.3. Mỗi đấu thủ có 90 phút và tích lũy 30 giây cho một nước đi trong ván đấu.
3. Phần thưởng: 
3.1. Cúp cho hạng nhất, nhì và ba.

3.2. Giải đấu được báo cáo Liên đoàn cờ Thế giới để tính elo cho các kỳ thủ.

4. Đăng ký: 
Căn cứ bảng xếp hạng elo trên website Liên đoàn cờ Thế giới hiện hành, lệ phí thi đấu như sau:

Miễn phí cho GM, IM, WGM, WIM và những đấu thủ có elo từ 2100 trở lên.

Elo 1900 tới 2099 đóng phí 100.000đ

Elo 1700 đến 1899 đóng phí 200.000đ

Elo 1500 đến 1699 đóng phí 300.000đ

Elo 1300 đến 1499 đóng phí 400.000đ

Elo dưới 1300 hoặc chưa có elo đóng phí 500.000đ

5. Địa điểm thi đấu: 
5.1. Địa điểm: Trung tâm cờ Hoàng Gia – RoyalChess, Cơ sở 53a Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Website: http://royalchess.edu.vn
5.2. Kỳ thủ tự túc chi phí đi lại, ăn ở.
6. Hạn chót đăng ký:
Nhận đăng ký đến 14/04/2021.
Đấu thủ đăng ký trễ hạn phải đóng phí gấp đôi.

7. Liên hệ:
Trung tâm cờ Hoàng Gia
Địa chỉ: 47 Hồ Bá Kiện, P15, Q10, TPHCM
Email: info@royalchess.edu.vn

Hoặc liên hệ Mr. Minh (084) 907 618 522

ROYAL RATED CHESS SERIES (9TH)

RoyalChess Training Center has the honor of inviting all players to participate in ROYAL RATED CHESS SERIES 2020 held monthly in RoyalChess Training Center, Ho Chi Minh City, Viet Nam. The 9h tournament of the year will be held from 17/04/2021 từ 25/04/2021. The 10th tournament may be held on 05/2021.

1. Schedule:

17/04/2021

08:00

ROUND

1

17/04/2021

14:00

ROUND

2

18/04/2021

08:00

ROUND

3

18/04/2021

14:00

ROUND

4

24/04/2021

08:00

ROUND

5

24/04/2021

14:00

ROUND

6

25/04/2021

08:00

ROUND

7

 

 

AWARDING

2. Format of a tournament: 
2.1. This is an individual rated tournament, opening to all players.
2.2. Swiss System of 7 rounds. Pairings will be made with Swiss-manager program.
2.3. The time control is 60 minutes for entire game with an increment of 30 seconds for each move.
3. Prize fund: 
3.1. Trophies for top 3 players.

3.2. The tournament will be reported to FIDE for updating elo rating of players.

4. Entry fee: 
For all players based on current FIDE Ratings list, the entry fee is as follows:
Registration is free for GM, IM, WGM, WIM and players with FIDE Rating of 2100 and above.
1900 to 2099 $5
1700 to 1899 $10
1500 to 1699 $15
1300 to 1499 $20
Below 1300 or without elo rating $25
5. Venue: 
5.1. Venue: RoyalChess Training Center, 53 Nui Thanh St., Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam. Website: http://royalchess.edu.vn
5.2. Participants will be responsible for their own cost.
6. Entry deadline:
The registration form is enclosed on 14/04/2021
Players who send entry later than the deadline above, will be charged double entry fee.

7. Contact:
RoyalChess Training Center
Add: 47 Ho Ba Kien, Ward 15, District 10, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Email: info@royalchess.edu.vn

Or Mr. Minh (084) 907 618 522


Hoạt động gần đây: