KIẾN THỨC CỜ

"Chiến thắng nằm ngay những nước đi đầu tiên"

"Nghệ thuật cờ vua"

"Kim chỉ nam cho các đấu thủ"

DANH NGÔN CỜ VUA

Wilhelm Steinitz