PHÂN TÍCH VÁN ĐẤU GM CARUANA FABIANO – GM IAN NEPOMNIACHTCHI GIẢI FIDE CANDIDATES CHESS 2024 VÒNG 14


1 .d4 Mf6 2. c4 e6 3. Mc3 d5 4. cxd5 exd5 5. Tg5 Tb4 6. e3 h6 7. Th4

Đến đây, thế trận hình thành hệ thống khai cuộc Gambit Hậu chấp nhận. Bên trắng chủ động lựa chọn biến trao đổi Tốt ở d5, hình thành nên cấu trúc Tốt Carlsbad. Đây là một trong những cấu trúc mà hai bên sẽ chơi đôi công rất hấp dẫn.

 


7…0-0 8. Td3 c6 9. Me2 Te6 10.0-0 Mbd7

Ở đây, hầu như phần lớn người cầm đen sẽ chọn biến đánh an toàn hơn bằng cách nhập thành, sau đó phát triển lực lượng và lên kế hoạch tấn công theo lý thuyết. Nhưng ở nước đi thứ 7…g5 này Nepomniachtchi quyết định chọn một nước đi táo bạo, gây chiến với trắng ngay từ những nước đi ở khai cuộc.


Trận đấu diễn biến tiếp theo như sau:

8. Tg3 Me4 9. Hc2 h5 10. f3 Mxg3 11.hxg3

Sau loạt nước đi tiến Tốt và trao đổi quân trên thì cấu trúc Tốt có sự thay đổi tạo ra hình cờ khá hấp dẫn. Cả hai Vua đều còn ở giữa bàn cờ trong khi các quân nhẹ vẫn chưa được phát triển hết, thì đen đã đẩy cặp Tốt cánh Vua lên để tấn công trắng.

11… Te6 12. Td3 c6 13. 0-0-0 Md7 14.f4

Ở những nước đi tiếp theo cả hai bên nhanh chóng phát triển hết lực lượng quân nhẹ của mình và trắng đã chọn an toàn Vua bằng cách nhập thành xa. Nước đi 14. trắng đẩy Tốt lên f4 với đe dọa sẽ f5 nhằm bắt Tượng e6.

14… Tg4 15. Mf3 He7 16. e4 Txc3 17.Hxc3

Đen nhìn thấy mối đe dọa bắt Tượng bằng f5 của trắng nên đã di chuyển Tượng phản công ngược lại vào Xe trắng ở d1. Trắng dùng Mã che chắn đường tấn công của Tượng vào Xe và phát triển được quân nhẹ cuối cùng. Ở đây đại kiện tướng người Mỹ đã bỏ qua một nước cờ hay là 15.Te2, chỉ với nước cờ này sau khi đổi Tượng thì Tốt h5 sẽ thành Tốt yếu trên cột nửa mở.

17… Txf3 18. gxf3 dxe4 19. Te4 gxf4 20. g4 0-0-0 21. d5 

Ở thế cờ trên trắng đang ưu thế hơn đen do đây là dạng cờ mở nên lúc này Tượng trắng ở trung tâm sẽ mạnh hơn so với Mã đen. Khi Vua đen vừa nhập thành xa, trắng nhận ra Vua đen đang nằm trên cột c là cột nửa mở, một vị trí khá dễ bị tấn công bởi những quân tầm xa. Đến nước thứ 21 Trắng dùng Tốt cô lập d4 để công phá vào thành của Vua đen.

21… h4 22. dxc6 Mc5 23. Tf5 Vb8 24. Vb1 b6

Sau khi đen thực hiện 22… Mc5, đây là một thế cờ khá “loạn” đòi hỏi những nước đi chuẩn xác, vì vậy nên Caruana đã mất đến hơn 15 phút cho nước đi Tượng này. Nước đi Vua sang b1 của trắng được đánh giá là nước đi hay, bên trắng đã nhận ra rằng: trung tâm đang mở hoàn toàn, nếu còn để Vua ở gần trung tâm thì sẽ rất nguy hiểm. Ngay sau khi Caruana vừa có được một nước tốt thì Nepomniachtchi thực hiện một nước đi không chính xác là đi Tốt b6. Ở đây ý tưởng chính xác mà đen nên chơi là: đơn giản hóa thế cờ bằng cách trao đổi xe 24…Xxd1 25. Xxd1 Xe8 26.cxb7 h3.

 25. Xd7 Xxd7 26. cxd7 Xd8 27. Hd4 Mxd7 28. Xd1 Hc5 29. Hxf4+ Hc7

Sau hàng loạt những nước cờ trao đổi quân của hai bên thì thế cờ đã “dễ chịu” hơn so với trước. Ở nước đi thứ 28 của đen, trắng không thể ăn Mã đen được vì nếu 29. Txd7 Hxd4 30. Xxd4 Vc7. Khi đó đen sẽ tận dụng được đòn ghim để có thể bắt lại Tượng, Caruana dễ dàng nhận ra đòn chiến thuật này, nên anh ta đã chơi ăn Tốt f4 đồng thời chiếu Vua.

30. Hd2 h3 31. Te4 a5 32. Hd5 Va7 33. Hxf7 h2

Ở nước cờ thứ 31, Nepomniachtchi đã sử dụng nước đi dự phòng a5 để nhường ô cho Vua đen trốn thoát nhằm phòng thủ trước mối đe dọa Hậu lên d5 dọa chiếu bí, nhưng theo máy tính phân tích và đánh giá thì đây là nước cờ không hay, sự lựa chọn tốt hơn phải là 31… Hc5 để không cho Hậu trắng lên d5 lúc này.

34. Hh7 Vb8 35. a3 He5 36. Hh6 Hc7 37. g5 Xg8 38. Xh1 Mc5

Trong những nước đi vừa rồi hai bên đang tranh thủ bố trí lại lược quân của mình. Đối với trắng lúc này sẽ là dẫn đường Tốt thông g5 đi xuống và phong tỏa Tốt thông h2 của đen. Còn đối với đen lúc này sẽ là phong tỏa Tốt g5 và tích cực Mã lên c5 nhằm tiêu diệt Tượng mạnh ở e4.

39. Th7 Xxg5 40. Hg5 Hxh7+ 41. Va1 Hc2

Ngay sau khi trắng đi Tượng h7, đen nhận ra rằng Vua trắng đang bị hở trên đường chéo b1-h7 và đen đang có Mã ở c5 có thể phối hợp để tấn công Vua. Khi tấn công Vua đối phương thì Hậu với Mã là sự phối hợp tuyệt nhất ở giai đoạn này. Ở nước thứ 39 Đen táo bạo hy sinh Xe vào Tốt thông g5 nhằm đổi Xe lấy Tượng và Tốt với một temp chiếu Vua trắng.

42. Hg8+ Va7 43. Va2 a4 44. f4 Mb3 45. Hg7+ Va6 46. Hc3 Hg2

Thế trận này mặc dù bên phía Caruana đang lợi thế hơn về chất, nhưng sẽ rất khó để có thể xử lí vì thứ nhất là vị trí Vua khá nguy hiểm, thứ hai đen có Tốt thông sắp phong cấp ở h2 và buộc Xe trắng phải đứng yên h1 để phong tỏa. Về phía bên đen có Mã ở gần Vua, theo quy tắc về thế trận thì Mã là quân gần như hoàn hảo nhất để che chắn cho Vua khỏi những nước chiếu của Hậu. Chính vì vậy nên trắng cũng sẽ gặp khó khăn trong việc tìm nước chiếu Vua đen. Hình cờ trên khá phức tạp đòi hỏi cả hai đều phải tính toán và có cho mình những nước đi chính xác nhất.

47. Hc4+ Vb7 48. Xe1 Mc5 49. Hf1 Hd5+ 50. Vb1 Hf5+ 51. Va1 Hc2

Những nước đi vừa rồi cả hai đại kiện tướng đều thực hiện những nước chính xác. Áp lực thời gian bắt đầu tăng lên, lúc này trắng chỉ còn có 6 phút và đen còn hơn 10 phút.

52. f5 Md3 53. Xb1 Mc5 54. f6 Mb3+ 55. Va2 Md2

Thế trận lúc này có sự thay đổi và ngày càng trở nên kịch tích hơn, vì Tốt thông trắng đã tiến xuống hàng ngang thứ 6. Nepomniachtchi liên tục gây áp lực lên vị trí Vua trắng từ  ô yếu ở b3 và Tốt b2 buộc trắng phải chuyển Xe vào b1 để phòng thủ điểm “tử huyệt” này.

56. Hh1+ Va7 57. Xc1 Hb3+ 58. Va1 He6 59. Xc7+ Va6 60. f7 Mb3+ 61.Vb1 Hf5+

Trắng đã thoát khỏi đòn chiến thuật tấn công đôi của đen bằng một nước chiếu ở nước thứ 56, sau đó dùng Xe đi xuống c7 nhằm tấn công Vua đen và dẫn Tốt tiến xuống f7. Nhưng theo đánh giá thì đây là nước đi không chính xác, vì khi Xe rời khỏi vị trí bảo vệ này thì Hậu và Mã đen có thể tấn công để thủ hòa bằng cách chiếu vĩnh viễn. Rất tiếc là ở nước đi 61 đen đã không tận dụng ra sai lầm mà đi Hậu f5. Nước cờ chính xác nhất lúc này là chơi 61… Md2+ 62. Vc2 Hf5+ 63.Vd2 Hf4 64.Ve2 Hg4+

  

62. Va2 Mc5 63. Ha8+ Vb5 64. Hc6+ Va6 65. Ha8+ Vb5 66. Hc6+ Va6

Trắng chủ động lặp lại thế cờ bằng cách chiếu Vua đen liên tục, nhưng Caruana đã bỏ lỡ một cơ hội phản công để giành lấy ưu thế ở nước thứ 66. Ở đây trắng có thể đi 66.He8+ Va6 67. He2+ Md3 thì sau đó ăn Tốt h2 và cờ trắng trở nên ưu thế lớn.

67. Xe7 Hf1 68. Ha8+ Vb5 69. He8+ Va6 70. Ha8+ Vb5 71. He8 Va6 72. Xe4

Theo máy tính phân tích và đánh giá thì thế cờ này cân bằng. Lúc này thời gian của bên trắng được tính bằng giây nên Caruana liên tục lặp lại những nước đi chiếu Vua ở a8 và e8. Do không muốn lặp lại thế cờ ba lần và bị xử hòa nên đại kiện tướng người Mỹ đã thay đồi nước đi bằng cách đi Xe về e4.

 72… Mxe4 73. Hxa4+ Vb7 74. Hxe4+ Va7 75. Ha4 Vb7 76. Hd7+ Va6 77. Hc8+ Va7 78.f8=H Hxf8

Sau khi đen ăn Xe trắng ở e4, thì trắng đã sử dụng đòn tấn công đôi chiếu ăn Tốt và bắt lại Mã. Tận dụng Vua đen bị hở, trắng sử dụng Hậu chiếu và dẫn tốt thông phong cấp buộc Hậu đen ở f1 phải ăn về.

79. Hxf8 h1= H 80. a4 Hd5+ 81. Va3 Hd3+

Đành rằng trắng đã phong cấp, nhưng ngay sau khi trắng ăn Hậu f8, thì đen cũng phong cấp được Hậu ở h1. Ở hình cờ trên mặc dù Nepomniachtchi đang thua hẳn một Tốt nhưng đây là cờ tàn Hậu, chưa kể Tốt ở cùng một cánh thì không khó khăn mấy cho đen có thể có một kết quả hòa.

Về phía Caruana đang ưu thế hơn một Tốt nên vẫn cố gắng để chơi tiếp, chờ đợi bên đen sai lầm để có thể phản công. Ván cờ tiếp diễn đến nước cờ thứ 109 thì không có sai sót  nào để hai bên có thể chơi tiếp nên cả hai đã bắt tay kết thúc ván cờ với kết quả hòa.

109. Vb3 ½- ½

Cường Thịnh

-----------//-----------------------
✆ Hotline: 0901 895 865 ( Zalo/ Call) - 0909 098 522 ( Zalo/Call)
Đăng ký học thử:
http://www.royalchess.edu.vn/dang-ky-hoc-thu
-----------//-----------------------
CÁC CƠ SỞ THUỘC HỆ THỐNG ROYALCHESS:
Quận 1: 43 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao
Quận 5: Lầu 05, Hùng Vương Plaza–126 Hồng Bàng, P.12
Quận 6: 128 Kinh Dương Vương, Phường 13
Quận 7: 54, Đường số 1, KDC Him Lam, P. Tân Hưng
Quận 10: Số 7A/88 Thành Thái, P.14
Quận 11: 448 Lạc Long Quân, P. 5
Quận 12: 145 Tân Thới Nhất 17, P. Tân Thới Nhất
Quận Tân Phú: Lầu 3, Aeon Mall Tân Phú-Số 30, đường Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ
Quận Tân Phú: 33 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh
Quận Tân Bình: 53A Núi Thành, P.13
Quận Bình Tân: 172 Đường Tên Lửa, P. Bình Trị Đông B
Quận Gò Vấp: 644 Phan Văn Trị, Phường 10
Quận Bình Thạnh: 131 Võ Oanh, P.25
Tp. Thủ Đức: 35 Đường số 2, P. Bình An
Tp. Thủ Đức: 13A Đường 25, P.Hiệp Bình Chánh
Tp. Thủ Đức: Số 27 Quang Trung, P. Hiệp Phú
Tp. Thủ Đức: 2N1 KDC Khang Điền Residence, Võ Chí Công, P. Phú Hữu
Huyện Bình Chánh: 105, đường số 1, Khu dân cư Dương Hồng, Xã Bình Hưng
Huyện Bình Chánh: Số 6, Đường số 2, KDC Greenlife 13C, Nguyễn Văn Linh
Tỉnh Bình Dương: 78 Đường M, Khu trung tâm Hành chính, TP. Dĩ An, Bình Dương