Bài 2: Vua hậu chống Vua Xe


Cờ tàn Vua-Hậu chống Vua-Xe thuộc thể loại cờ tàn không chốt, rất khó chiến thắng nếu như không nắm vững kỹ thuật (nhiều dạng có kết quả hòa nếu bên yếu chơi đúng). Để chiến thắng được cờ tàn Vua-Hậu chống Vua-Xe, đầu tiên, chúng ta cần học thế cờ mẫu sau:

image001.png

  • Nếu Trắng đi trước

1.Hh2+ [1.Hh5+ Vg8 2.He8+ Vh7 3.Hh5+ vô ích] 1...Vg8 [1...Rh7 2.Hb8#] 2.Hh5! (Đen bị zugzwang)Rc7 [2...Ra7 3.Hg4+ Vh8 4.Hh3+ Vg8 5.Hg3+ Vh7 6.Hh2+ Vg8 7.Hg1++-3.Hd5+ Vh7 [3...Vh8 4.Hd8++-] 4.Hd3++- (Đen hoặc là bị chiếu bí hoặc là mất Xe)

Nguyên tắc:

  • Ép bên yếu vào zugzwang buộc phải đi Xe rời xa Vua.
  • Liên tục chiếu với điều kiện phải có đe dọa chiếu bí và tìm đến nước chiếu Vua bắt Xe.
  • Nếu Đen đi trước

1.Vg8 Hh5+- (như trên)

image003.png

Tiếp theo chúng ta cùng xem cách ép Vua và Xe đối phương vào góc.

 

1.Vd4 Vf6 2.Hg3 Xg5 3.Hf4+ Xf5 4.Hd6+ Vg5 5.Ve4 Xf7 6.Hd5+ Vg6 7.He6+ Xf6 8.Hg4+ Vf7 9.Ve5 Xg6 10.Hd7+ Vg8 11.Vf5 Xg7 12.He8+ Vh7 13.Vf6 (như thế cờ mẫu ở trên)

Các điểm cần lưu ý:

1.     Hậu và Vua đánh hai bên của Vua-Xe đối phương, dồn ép dần xuống hàng cuối rồi ép vào thế cờ mẫu hoặc các thế cờ bị zugzwang.

2.     Cẩn thận với thế hết nước đi:

image005.png

            Trắng chơi 1.Vg6?? và Đen đi 1…Xf6+ 2.Vxf6 hòa cờ do hết nước đi

1.     Hạn chế đặt Vua và Hậu cùng đường thẳng có thể bị mất Hậu (đòn xiên hoặc đòn ghim)

2.     Tập luyện thường xuyên với đồng đội, bạn bè để phản xạ nhanh và tính toán chính xác.

  Huấn luyện viên cờ vua Quốc gia QUÁCH PHƯƠNG MINH