Bài 4: Vua chốt chống Vua


Kỹ năng giành chiến thắng và thủ hòa trong tình huống Vua cùng một chốt chống Vua là cực kỳ quan trọng vì tính phổ biến của loại cờ tàn này. Để có được kết quả tốt, người chơi cần nắm vững những nguyên tắc quan trọng sau đây.

I.                  Quy tắc hình vuông

Khi Vua bên có chốt đứng xa chốt hoặc không thể hỗ trợ chốt xuống phong cấp thì ván cờ được quyết định bằng quy tắc hình vuông.

Ví dụ 1:

Trong thế cờ trên, kết quả ván đấu được quyết định bởi lượt đi. Nếu Đen đi trước, Vua họ kịp đi vào hình vuông chốt và kết quả sẽ là hòa cờ:

1...Vd5 2.g6 Ve6 3.g7 Vf7. Vua Đen đuổi kịp chốt Trắng, hòa cờ.

Nếu Trắng đi trước, chốt Trắng sẽ tiến xuống phong cấp thành Hậu trước sự bất lực của Đen:

1.g6 Vd5 2.g7 Ve6 3.g8H+. Trắng thắng.

 

 

 

 

 

II.               Đối vua

Đây là kỹ thuật căn bản và quan trọng bậc nhất trong cờ tàn chốt. Thế đối Vua được tạo ra khi hai Vua đứng cách nhau số ô lẻ trên cùng hàng ngang, cột dọc hay đường chéo. Trong thế đối Vua, bên nào phải di chuyển Vua trước sẽ gặp bất lợi (phần này không xét trường hợp chốt cột biên).

Ví dụ 2:

Chúng ta cùng xem thế đối Vua khi chốt đã tiến đến hàng 6 đối với quân Trắng (hàng 3 đối với quân Đen).

Hai bên đang trong thế đối Vua gần trên cột d. Nếu đến lượt Trắng, Vua Trắng phải di chuyển ra khỏi ô d6 và Vua Đen lại chiếm ô c7:

1.Vd5 (1…c7 2.Vc8 Vc6 hòa cờ do hết nước đi) Vc7 2.Vc5 Vc8! (nước chính xác để chuẩn bị thiết lập thế đối Vua) 3.Kd6 Kd8 (Đen thiết lập lại thế đối Vua và thủ hòa).

Nếu đến lượt Đen, Vua Đen phải rời thế đối Vua:

1…Vc8 2.c7 Vb7 3.Vd7 và chốt Trắng sẽ phong cấp thành Hậu. Trắng thắng.

 

Ví dụ 3:

Thế đối Vua thông thường (Vua bên có chốt không đứng trên hàng 6).

Đây là thế đối Vua điển hình. Nếu Trắng đi trước:

1.Vg5 Vg7! (tiếp tục thiết lập thế đối Vua) 2.Vf5 Vf7 3.Ve5 Ve7 4.f5 (Trắng phải đẩy chốt vì không còn cách nào khác). Thế cờ tiếp diễn: 4…Vf7 5.f6 Vf8! (nước chính xác chuẩn bị thiết lập thế đối Vua) 6.Ve6 Ve8 và hòa cờ.

Nếu Đen đi trước:

1…Vg7 2.Ve6 Vf8 (2…Vg6 3.f5 Vg7 4.Ve7 và đảm bảo cho chốt Trắng được phong cấp) 3.Vf6 (Trắng thiết lập lại thế đối Vua) Ve8 4.Vg7 và chốt Trắng sẽ được phong cấp.

 

Ví dụ 4:

Thế đối Vua đặc biệt (Vua bên có chốt đứng trên hàng 6). Bên có chốt sẽ thắng bất kể lượt đi.

Trắng đi trước:

1.Vf6 Vf8 2.e6 Ve8 3.e7 Vd7 4.Vf7 và Trắng thắng.

Đen đi trước:

1…Vf8 2.Vd7 Vf7 3.d6 và chốt Trắng chắc chắn sẽ được phong thành Hậu.

III.           Chốt cột biên

Đối với trường hợp bên mạnh có chốt đứng trên cột biên (cột a và cột h) thì khả năng chiến thắng phụ thuộc vào việc Vua bên mạnh có chiếm được vị trí đứng tốt hay không.

Ví dụ 4:

Vua bên yếu kiểm soát ô phong cấp, ván cờ hòa bất kể lượt đi.

Trắng đi trước:

1.h7 hòa cờ do hết nước đi.

Đen đi trước:

1…Vg8 2.h7+ Vh8 3.Vh6 hòa cờ do hết nước đi.

 

Ví dụ 5:

Vua bên mạnh kiểm soát ô phong cấp nhưng bị ép vào cạnh bàn cờ, ván cờ hòa bất kể lượt đi.

Trắng đi trước:

1.Vh8 Vf8 2.h7 Vf7 hòa cờ do hết nước đi (Trắng hết nước đi!).

Đen đi trước:

1…Vf8 (Vua Đen phải di chuyển trên hai ô f7 và f8 để dồn ép Vua Trắng) 2.Vg6 (2.Vh8 Vf7 và sẽ dẫn đến hòa cờ do Trắng hết nước đi) Vg8 3.h7+ Vh8 4.Vh6 hòa cờ do hết nước đi.

 

Ví dụ 6:

Vua bên mạnh kiểm soát ô phong cấp và không bị ép vào cạnh bàn cờ. Bên mạnh sẽ chiến thắng khi chơi chính xác.

Trắng đi trước:

1.Vg7 và đảm bảo cho chốt Trắng phong cấp. Trắng thắng.

Đen đi trước:

1…Ve7 2.Vg7 (nếu không Vua Đen sẽ chiếm ô f8 và hòa cờ) Ve6 3.h5 và chốt Trắng sẽ phong cấp.

 Huấn luyện viên cờ vua Quốc gia QUÁCH PHƯƠNG MINH