ROYAL RATED CHESS SERIES (7TH)

ROYAL RATED CHESS SERIES (Lần 7)

Giải cờ vua ROYAL RATED CHESS SERIES 2019 được Trung tâm cờ Hoàng Gia – RoyalChess tổ chức hàng tháng tại Trụ sở chính trong Thành phố Hồ Chí Minh. Giải đấu lần thứ 7 sẽ được tổ chức từ 21/12/2019 – 05/01/2019.

1. Lịch thi đấu:

21/12/2019

08:00

VÁN

1

14:00

VÁN

2

22/12/2019

08:00

VÁN

3

14:00

VÁN

4

04/01/2020

08:00

VÁN

5

14:00

VÁN

6

05/01/2020

08:00

VÁN

7

 

2. Thể thức thi đấu: 
2.1. Tranh giải cá nhân; tất cả thi đấu chung một bảng đấu cho mọi đối tượng.
2.2. Sử dụng Hệ Thụy Sĩ 7 ván và bốc thăm bằng chương trình Swiss Manager.
2.3. Mỗi đấu thủ có 90 phút và tích lũy 30 giây cho một nước đi trong ván đấu.
3. Phần thưởng: 
3.1. Cúp cho hạng nhất, nhì và ba.

3.2. Giải đấu được báo cáo Liên đoàn cờ Thế giới để tính elo cho các kỳ thủ.

4. Đăng ký: 
Căn cứ bảng xếp hạng elo trên website Liên đoàn cờ Thế giới hiện hành, lệ phí thi đấu như sau:

Miễn phí cho GM, IM, WGM, WIM và những đấu thủ có elo từ 2200 trở lên.

Elo 2000 tới 2199 đóng phí 100.000đ

Elo 1800 đến 1999 đóng phí 200.000đ

Elo 1600 đến 1799 đóng phí 300.000đ

Elo 1400 đến 1599 đóng phí 400.000đ

Elo dưới 1400 hoặc chưa có elo đóng phí 500.000đ

5. Địa điểm thi đấu: 
5.1. Địa điểm: Trung tâm cờ Hoàng Gia – RoyalChess, Trụ sở 47 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Website: http://royalchess.edu.vn
5.2. Kỳ thủ tự túc chi phí đi lại, ăn ở.
6. Hạn chót đăng ký:
Nhận đăng ký đến 19/12/2019.
Đấu thủ đăng ký trễ hạn phải đóng phí gấp đôi.

7. Liên hệ:
Trung tâm cờ Hoàng Gia
Địa chỉ: 47 Hồ Bá Kiện, P15, Q10, TPHCM
Điện thoại: 028 6272 6182
Email: info@royalchess.edu.vn

Hoặc liên hệ Mr. Minh (084) 907 618 522

ROYAL RATED CHESS SERIES (7TH)

RoyalChess Training Center has the honor of inviting all players to participate in ROYAL RATED CHESS SERIES 2019 held monthly in RoyalChess Training Center, Ho Chi Minh City, Viet Nam. The 7h tournament of the year will be held from 21/12/2019 to 05/01/2020.

1. Schedule:

21/12/2019

08:00

ROUND

1

 

 

14:00

ROUND

2

 

22/12/2019

08:00

ROUND

3

 

 

14:00

ROUND

4

 

04/01/2019

08:00

ROUND

5

 

 

14:00

ROUND

6

 

05/01/2019

08:00

ROUND

7

 

 

2. Format of a tournament: 
2.1. This is an individual rated tournament, opening to all players.
2.2. Swiss System of 7 rounds. Pairings will be made with Swiss-manager program.
2.3. The time control is 60 minutes for entire game with an increment of 30 seconds for each move.
3. Prize fund: 
3.1. Trophies for top 3 players.

3.2. The tournament will be reported to FIDE for updating elo rating of players.

4. Entry fee: 
For all players based on current FIDE Ratings list, the entry fee is as follows:
Registration is free for GM, IM, WGM, WIM and players with FIDE Rating of 2200 and above.
2000 to 2199 $5
1800 to 1999 $10
1600 to 1799 $15
1400 to 1599 $20
Below 1400 or without elo rating $25
5. Venue: 
5.1. Venue: RoyalChess Training Center, 47 Ho Ba Kien, District 10, Ho Chi Minh City, Viet Nam. Website: http://royalchess.edu.vn
5.2. Participants will be responsible for their own cost.
6. Entry deadline:
The registration form is enclosed on 19/12/2019
Players who send entry later than the deadline above, will be charged double entry fee.

7. Contact:
RoyalChess Training Center
Add: 47 Ho Ba Kien, Ward 15, District 10, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (084) 28 6272 6182
Email: info@royalchess.edu.vn

Or Mr. Minh (084) 907 618 522


Hoạt động gần đây: